ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ภายใต้การนำของนายเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเนื้อหาวิชาที่เรียนก่อนเปิดภาคเรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักเรียน ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,11:56   อ่าน 37 ครั้ง