ภาพกิจกรรม
สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,19:29   อ่าน 37 ครั้ง