ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, มส และ มผ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง นำโดย นางวรรณดี เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, ครูอภิชาต เชียรวิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, มส และ มผ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและร่วมกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,11:11   อ่าน 69 ครั้ง