ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,10:25   อ่าน 15 ครั้ง