ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2565 โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,21:42   อ่าน 71 ครั้ง