ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรับการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางตามประกาศจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา และจุดเน้นการดำเนินการตามนโยบาย "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" (New Normal /Quality Normal) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ปีงบประมาณ 2565-2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,21:38   อ่าน 69 ครั้ง