ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,12:46   อ่าน 152 ครั้ง