ภาพกิจกรรม
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเทวัน เงาะเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ บิลสัน เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,15:37   อ่าน 410 ครั้ง